Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samospr. kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Strednopovažský
Počet obyvateľov 700
Rozloha 7,87 km2
Prvá písomná zmienka 1955

 

Obec Poriadie

Vážení občania, milí návštevníci,

Vitajte na internetovej stránke obce Poriadie. Obec Poriadie sa rozkladá prevažne na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny 5km severovýchodne od Myjavy v juhozápadnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Poriadie hraničí na severe so Starou Myjavou, na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Brestovcom a Myjavou. Leží na železničnej i autobusovej trase medzi Myjavou a Starou Turou - dvomi mestami, ktoré okrem pracovných príležitostí poskytujú obci Poriadie ale aj ostatným okolitým obciam väčšinu služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, administratívy, kultúry a športu.

Obec Poriadie

Správy

11.05.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 12, ods. 1, zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční: dňa: 11.05.2017 t.j. vo štvrtok o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu Poriadie s nasledovným programom: 1. Zahájenie. 2. Návrh programu zasadnutia. 3. Určenie overovateľov. 4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia. 5. Prejednanie vyhodnotenia Verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku obce Poriadie - pozemky parcely čísla: 24451/1, 24447/2 a 24447/3 v k. ú. Poriadie. 6. Návrh na podanie projektu z Dotačného programu " Podpora rozvoja športu na rok 2017 Podprogram č. 2 - Výstavba detských ihrísk ". 7. Rôzne. 8. Diskusia. 9. Záver.

Detail

05.05.2017

Obecný úrad Poriadie 5.5.2017 - zatvorený

Starostka obce Poriadie oznamuje našim občanom, že dňa 5.5.2017 bude Obecný úrad Poriadie z technických príčin zatvorený. Zamestnanci úradu budú čerpať riadnu dovolenku. Za pochopenie vopred ďakujeme. Ing. Zuzana Boskovičová

Detail

28.04.2017

Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného majetku

Obec Poriadie, 906 22 Poriadie 114, vyhlasuje na základe uznesenia číslo 11/2017 zo dňa 30.3.2017 Verejnú obchodnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku obce v k.ú. Poriadie: Parcela číslo 24451/1 - záhrada vo výmere 289 m2 Parcela číslo 24447/2 - záhrada vo výmere 361 m2 Parcela číslo 24447/3 - orná pôda vo výmere 31m2 Bližšie podmienky súťaže sú zverejnené v záložke ostatné dokumenty a na úradnej tabuli obce Poriadie.

Detail

26.04.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa 12, ods. 1, zákona NR SR o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Poriadí, ktoré sa uskutoční dňa: 26.04.2017 t. j. v stredu o 16,30 hodine v zasadačke Obecného úradu Poriadie s nasledovným programom: 1. Zahájenie. 2. Návrh programu zasadutia. 3. Určenie overovateľov. 4. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia. 5. Prejednanie Záverečného účtu obce Poriadie za rok 2016. 6. Prejednanie odpredaja pozemku p. č. 25972/2 pre žiadateľa Dušana Pražienku a manželku. 7. Návrh na vypracovanie PD na rekonštrukciu NN siete Dolný výhon - Klasovití. 8. Návrh na vypracovanie Štúdie IBV Dolný Výhon - Klasovití. 9. Rôzne. 10. Diskusia. 11. Záver.

Detail

07.04.2017

Zber veľkoobjemového odpadu

Obecný úrad Poriadie oznamuje našim občanom, že v dňoch 5. až 7. apríla 2017 sa uskutoční v obci Poriadie zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový kontajner bude za Obecným úradom Poriadie počas 5. až 7. apríla 2017 v čase od 8,00 hodiny až 17,00 hodiny. Do veľkoobjemového odpadu patrí: starý nábytok, koberce, linoleá, WC-misy, umývadlá, vane a rôzny objemný odpad. Občania môžu taktiež priviezť: elektroodpad a pneumatiky z osobných automobilov ale bez diskov.

Detail

Fotogaléria

Stavanie mája

Výstava ovocia a zeleniny spojená s ochutnávkou 2016

Úradná tabuľa

Kalendár akcií