Poriadie | Dedinka na kopaniciach
SLOVENSKY | ENGLISH
 Aktuality
Žiadne aktuality
»viac
 Aktuality
26.4
2017
Pozvánka na zasadnutie OZ Poriadie
     Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa  12, ods. 1, zákona...
28.4
2017
Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného majetku
Obec Poriadie, 906 22 Poriadie 114, vyhlasuje na základe uznesenia číslo 11/2017 zo dňa...
»viac

Prenájom priestorov Kultúrneho domu Poriadie

Svadba:


Oslavy:


Kar:


Kultúrno-spoločenské akcie (plesy, stužkové):


Zasadačka OcÚ:


Spoločenské organizácie z obce sú oslobodené od poplatku za prenájom priestorov KD a nákladov spojených s konaním jednotlivých akcií (výročné schôdze, prednášky).